Drobečková navigace

Úvod > Kanalizace > Tlaková zkouška kanalizace

Tlaková zkouška kanalizace

Po dokončení výstavby nových kanalizačních řadů, případně po jejich opravě, je nutné provést zkoušku těsnosti a tlakovou zkoušku. Tyto zkoušky ověří, že jsou řady plně funkční a odpovídají příslušným normám. Zkoušky těsnosti kanalizace se provádí vodou nebo vzduchem. Po dokončení výstavby nových kanalizačních řadů, případně po jejich opravě, je nutné provést zkoušku těsnosti a tlakovou zkoušku. Tyto zkoušky ověří, že jsou řady plně funkční a odpovídají příslušným normám. Zkoušky těsnosti kanalizace se provádí vodou nebo vzduchem. 

Tlaková zkouška těsnosti vodou

Tlaková zkouška těsnosti vodou má jasně daný postup. Nejdříve se provede vizuální kontrola včetně utěsnění přípojek. Zkontroluje se zkoušený úsek při plnění vodou. Následně se kanalizace odvzdušní a napouští se voda a poté se změří únik vody při zkoušce a vystaví se zkušební protokol o tlakové zkoušce. 

Tlaková zkouška těsnosti vzduchem

Další možností je tlaková zkouška těsnosti vzduchem. Také té předchází vizuální kontrola, včetně utěsnění přípojek. Následně se osazují těsnící vaky a vše se napojí na zdroj vzduchu. Posléze se zkoušený úsek natlakuje kompresorem a měří se únik. Na závěr je vystaven protokol o tlakové zkoušce.

Zajistíme tlakovou zkoušku

Tlakovou zkoušku provádíme vždy po realizaci nové kanalizace. Vše pro vás zajistíme v rámci našich služeb. Kontaktujte nás.