Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA - po kontrole zákazníkem smazat > Naše služby > Výstavba a opravy kanalizace

Kanalizace

Místo, kde budeme pracovat, si vždy přijdeme prohlédnout a vysvětlíme vám celý postup. Od stolu problémy neřešíme. 

VÝSTAVBA KANALIZACE

 Stavíme

 • kanalizační řady – potrubí z PVC, kameniny nebo betonu.
 • přípojky včetně napojení na veřejnou část – stoku.
 • přípojky ve velkých hloubkách a dalších složitých místech. Pokud nemůžeme kopat shora (např. kvůli podzemním sítím), provádíme výkop tunelem. 
 • prefabrikované i zděné revizní šachty – z kanalizačních cihel Klinker.

 Zdíme

 • kanalizační objekty – používáme kanalizační cihly Klinker.

 

OPRAVY KANALIZACE

Opravujeme

 • veškeré venkovní i vnitřní potrubí, splaškové i dešťové kanalizace – všechny dílčí opravy.
 • pažené jámy – bodové opravy do hloubky 6 metrů.
 • přípojky ve velkých hloubkách a dalších složitých místech. Pokud nemůžeme kopat shora (např. kvůli podzemním sítím), provádíme výkop tunelem. 

 Vyměňujeme

 • lapače střešních splavenin (gajgry) včetně potrubí – častá příčina zatékání do domu.
 • zpětné klapky a čistící kusy.

 Při menších poruchách provádíme bezvýkopové opravy.

 

OPRAVY REVIZNÍCH ŠACHET A POKLOPŮ

Opravujeme

 • propadlé nebo prasklé silniční i chodníkové poklopy. Opravíme i okolní terén (živici, dlažbu…).
 • veškeré druhy vpustí - včetně mříží.

 Vyměňujeme

 • jednotlivé skruže i celé revizní šachty.

 Sanace technologií Hermes.

 ČIŠTĚNÍ KANALIZACE